Câu hỏi thường gặp

Chuỗi đào tạo Digicook 2023: Đầu Bếp Tại Gia Amway Queen & Gói Trọn Thiên Nhiên Vào Mâm Cơm Việt

1. Làm cách nào để đăng ký chương trình


Thử thách “Ăn Ngon Cùng Queenwok” & Đăng ký hỗ trợ dành cho Platinum

1. Chương trình thử thách Digicook 2023 chính thức bắt đầu vào ngày nào và kết thúc vào ngày nào?


2. Mục tiêu của chương trình Digicook 2023 là gì?


3. Tôi có thể đăng ký tham gia chương trình ở đâu?


4. Những ai có thể tham gia chương trình thử thách “Ăn Ngon Cùng Queenwok” ?


5. Những ai có thể đăng ký chương trình “Hỗ Trợ NPP Platinum” ?


6. Thời gian đăng ký chương trình hỗ trợ Platinum


7. Vì sao Khách Hàng NPP không được tham gia chương trình?


8. Chương trình giới thiệu nhận quà ở đâu?


9. Một mã số 2 vợ chồng thì có được tham gia 2 tài khoản khác nhau hay không?


10. Tôi có thể nhận cả 2 phiếu mua hàng trong một tháng không?


11. Nếu trong tháng đó tôi chưa làm đủ số hoạt động để đổi quà thì tôi có được cộng dồn các hoạt động của tháng trước sang tháng sau không?


12. Thế nào là một hoạt động Digicook đạt chuẩn?


13. Khi nào tôi đủ điều kiện nhận phiếu mua hàng thì nhận như thế nào?